INSTRUCTIES ATLETEN EN BEGELEIDERS

Wij hopen dat we samen met U een onvergetelijke dag mogen beleven. Daarom willen we U nog enkele praktische richtlijnen meegeven om alles zo vlot en sportief mogelijk te laten verlopen. Lees dit aandachtig , het kan U veel ergernis en nervositeit helpen voorkomen! Leg het ook voor aan uw begeleider zodat hij weet wat te doen.

PARKING

* Mobilhomes kunnen op zaterdag parkeren op de strook naast de startzone in Duineneind. Op zondag is deze strook niet meer bereikbaar. * De deelnemers en supporters kunnen gebruik maken van de parkings aan het Heemerf, achter warenhuis Aldi op de Geelsebaan, langs de Geelsebaan en aan De Mast in de Kempenstraat. Langs de Geelsebaan, aan de verkeerslichten, kan je op zondag niet meer tot bij de sporthal geraken. Duineneind zal daar volledig worden afgesloten! De sporthal is nog wel bereikbaar langs Melkstraat en Berkenlaan. Het aantal parkeerplaatsen is er echter beperkt. Vanaf het moment dat de parkeerplaatsen uitgeput zijn wordt Duineneind ook langs deze zijde volledig afgesloten. Parkeren in aanpalende straten (niet op parcours!). Gelieve geen privéparkeerplaatsen te bezetten, o.a. van restaurants De Potiron en De Nieuwe Bosrand!

RUGNUMMERS

- De rugnummers kunnen zoals vorig jaar afgehaald worden op zondag voormiddag 10 december in Fitnesscenter Technofit, Geelsebaan 50 te Kasterlee tussen 10u00 en 13u00. - De rugnummers kunnen eveneens afgehaald worden op zaterdag 16 december van 10u30 tot 12u00 en zondag 17 december vanaf 6u00 tot 7u30 in de sporthal Duineneind. - Elke deelnemer ontvangt 1 fietsplaatje en 2 rugnummers. Wij raden U aan 1 rugnummer te bevestigen aan een elastiek om te dragen bij de 2 loopnummers, het andere kan je voor de wedstrijd achteraan op je wielertrui spelden om tijd te besparen bij de wissels. Het fietsplaatje is verplicht te monteren op het stuur van uw MTB. - Samen met uw nummers ontvangt U ook een badge waarop staat uw startnummer + een GSM-nummer voor noodoproepen (zie bij Uw begeleider/coach). - Ook op elk rugnummer staat een GSM-nummer dat U kan gebruiken voor noodoproepen! Indien iemand medische hulp nodig heeft kan U dit nummer gebruiken. Belangrijk: om tijdens de fietsproef de hulpdiensten zo snel mogelijk op de plaats van een ongeval te laten komen moet U ook het nummer vermelden van het dichtstbijzijnde kilometerpaaltje.

WISSELZONE

- De wisselzone bevindt zich achteraan in de sporthal, de stoelen zijn genummerd, gelieve U hieraan te houden. De wisselzone voor de fietsen is buiten op het voetbalterrein. Hier zijn geen genummerde plaatsen. Gelieve hier geen fietsen van andere deelnemers te verplaatsen om zelf een goede plaats te hebben! Dit is in het verleden reeds gebeurt en zal dit jaar bestraft worden wanneer je hierop betrapt wordt! - U dient uw MTB (en eventueel uw reservefiets) en uw helm aan de scheidsrechters ter controle aan te bieden bij de ingang van de fietswisselzone tussen 7u00 en 7u50 alvorens uw fiets op zijn plaats te zetten. Let op: cyclocrossfietsen zijn niet toegelaten ! Denk ook aan de juiste afmetingen van uw banden: de banden moeten minstens een dikte hebben van 40 mm, conform het reglement van de VTDL en de ITU. Spijkerbanden zijn verboden!!! - In de wisselzone zijn enkel atleten en officielen toegelaten, enkel bij de tweede wissel (na MTB) mag uw coach (op vertoon van zijn badge) mee om U te helpen bij het omkleden.

START

- Er is een korte briefing in de sporthal, 20 minuten voor de start. - De atleten worden verzocht om 7u50 in de startbox plaats te nemen. - Om 7u55 worden de toppers voorgesteld. - Om 8u00 stipt wordt het startschot gegeven.

LOOPPROEF

- De loopronde bedraagt 15 km . en is aangeduid met wit-rode pijlen. - s Morgens is er slechts 1 bevoorrading voorzien (met enkel drank) na 6 km . - s Namiddags is er op 3 plaatsen (na 0 km , 6,5 km , 10 km , 15 km , 21,5 km en 25 km ) een bevoorrading met voeding en drank voorzien per ronde. - Na de finish is er binnen in de sporthal een eindbevoorrading voorzien. - Tijdens de eerste loopproef zijn geen begeleidende fietsen toegelaten, bij de tweede loopproef mag uw coach U begeleiden en bevoorrading aanreiken.

MTB-PROEF

- Het dragen van een helm conform de VTDL -reglementen is verplicht! - Het MTB-parcours loopt op sommige plaatsen parrallel met het loopparcours. Atleten die nog aan het fietsen zijn terwijl de eersten aan de laatste loopproef begonnen zijn dienen de lopers steeds voorrang te geven! - Het fietspad is voorbehouden voor de lopers, de MTBers nemen verplicht de zandstrook! Wie hier geen gevolg aan geeft kan bij overtreding uit de wedstrijd worden gesloten! - Er worden op de belangrijkste oversteken en kruisingen seingevers geplaatst, doch het is onmogelijk om dit op elk punt te doen. Elke deelnemer dient zich te houden aan het verkeersreglement ! Kijk zelf voor U een weg oversteekt, U bent zelf verantwoordelijk! Instructies van agenten, seingevers en officials moeten gevolgd worden! Heb respect voor andere weggebruikers en blijf steeds hoffelijk. - Er wordt door de organisatie extra signalisatie aangebracht, U wordt echter geacht het parcours te kennen. De doortochten van de bikers worden driemaal per ronde gecontroleerd door scheidsrechters van de VTDL. Wie het parcours niet strikt volgt wordt uitgesloten! - Er mag gestayerd worden bij andere deelnemers. Stayeren bij niet-deelnemers is echter verboden en zal actief gecontroleerd en bestraft worden. - Wisselen van MTB is toegestaan, echter alleen als het originele stuurnummer op de nieuwe fiets bevestigd wordt. Het wisselen is enkel toegestaan aan de sporthal. Reservefietsen moeten aan de wisselposten ook steeds ter beschikking staan voor een controle (wieldiameter en bandendikte) door de scheidsrechters! - Er is aan de sporthal een uitgebreide bevoorrading met eten en drinken voorzien bij elke doortocht. U mag ook persoonlijke bevoorrading aannemen van uw verzorger in deze zone. - Er zal achter de sporthal een hogedrukreiniger beschikbaar zijn gedurende de fietsproef. - Tijdslimiet: aangezien wij alle fietsers voor het donker uit het bos willen wordt er bij de fietsproef een tijdslimiet ingesteld. Wie niet de volledige afstand kan afleggen binnen de tijdslimiet zal de wedstrijd dienen te verlaten! Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de scheidsrechters in overleg met de organisatoren bepalen wanneer de limiet wordt ingesteld. Deze zal waarschijnlijk om 15U15 gezet worden. Dus wie de laatste dertig kilometer wil kunnen lopen moet voor 15u15 de laatste fietsronde begonnen zijn. Wie later komt moet de onderrichtingen van de scheidsrechters respecteren en de wedstrijd definitief verlaten!

UW BEGELEIDER/ COACH

- Om redenen van comfort en veiligheid vragen we als organisatie met aandrang dat iedere atleet zich door iemand per fiets (met goede verlichting!) laat begeleiden voor de afsluitende loopproef . Daarom zal iedereen bij het afhalen van de rugnummers ook een badge ontvangen voor zijn coach. - Deze badge geeft hem het recht om samen met U de wisselzone te betreden bij de tweede wissel om U te helpen bij het omkleden (let op: badge goed zichtbaar tonen aan de scheidsrechter! ). - Hij mag op vertoon van zijn badge uw fiets afhalen uit de wisselzone (let dus op dat U de badge niet verliest, het kan U uw fiets kosten!) De fietsen dienen zo snel mogelijk te worden afgehaald er is slechts bewaking voorzien tot 19u00. We raden U dan ook aan dat uw coach uw fiets afhaalt vlak na uw tweede wissel terwijl uzelf aan de loopproef begint. Hij kan hem dan aan iemand anders overhandigen die hem veilig opbergt. Er is ook een hogedrukreiniger beschikbaar aan de sporthal, zodat deze hem eerst nog kan reinigen. U kan ook zelf uw fiets afhalen op vertoon van uw rugnummer (maar dus wel voor 19u00). - Hij mag U begeleiden per fiets tijdens de tweede loopproef en bevoorrading aanreiken. - Hij mag na de finish de sportzak van zijn atleet ophalen in de wisselzone. - We willen tot slot alle coaches uitdrukkelijk vragen hun badge de ganse dag goed zichtbaar te dragen en de onderrichtingen van de scheidsrechters strikt op te volgen . Dit is in het belang van uw eigen atleet! Wees sportief, hinder geen andere deelnemers, denk eraan het is hùn dag, niet de uwe. Laten we er met zijn allen een mooie dag van maken met respect voor iedereen!

ZWERFVUIL

De wedstrijd heeft plaats in een uniek natuurkader. Hiervoor moeten wij de nodige vergunningen aanvragen bij Bos en Groen. Om ook in de toekomst deze toelating zonder problemen te kunnen verkrijgen willen wij vragen geen bekers, lege flesjes, blikjes, wikkels, gelzakjes etc. in de natuur achter te laten!

BEVOORRADINGEN

Op de bevoorradingen zal door de organisatie o.a. het volgende voorzien zijn: * AA-drink * Bananen * Water * Cola * Rozijnen * Chocolade * Cake

VERZEKERING

Om in orde te zijn met de verzekering moeten niet-vergunninghouders in het bezit zijn van een attest van medische geschiktheid, afgeleverd door de huisarts. Tijdsschema 6u00: afhalen nummers in sporthal Duineneind 7u00: opening wisselzone, controle fietsen en helm 7u45: einde uitreiking rugnummers 7u50: atleten in startbox 7u55: presentatie toppers en vuurwerk 8u00: startschot door Ludo Dierckxsens +/- 8u50: eerste doortocht na 15 km. lopen en wissel +/- 8u55: eerste MTB-er vertrekt voor 117.5km. over vijf ronden +/- 9u30: laatste MTB-er vertrekt +/- 9u45: eerste doortocht leider t.h.v. Duineneind +/- 10u35: tweede doortocht leider +/- 11u25: derde doortocht leider +/- 12u15: vierde doortocht leider +/- 13u05: leider begeeft zich na vijf ronden naar de laatste wissel +/- 13u10: eerste loper vertrekt voor 2 ronden van 15 km. +/- 14u15: leider begint aan zijn laatste loopronde 15u15: tijdslimiet voor de aanvang van de laatste fietsronde +/- 15u30: aankomst eerste atleet +/- 16u00: podiumhulde eerste drie atleten +/- 16u15: laatste fietser begeeft zich naar de wissel 19u00: einde bewaking fietsen in wisselzone 20u00: prijsuitreiking en hulde door de burgemeester van Kasterlee +/- 20u00: aankomst laatste atleet

MEDISCHE BIJSTAND

Er is een hulppost van het Vlaamse Kruis voorzien in Sporthal Duineneind (incl. ambulance) en er zal een terreinwagen van het Vlaamse Kruis aanwezig zijn om waar nodig te repatrieren.

OVERNACHTEN

Indien U een hotel / bed & breakfast wil reserveren, neem dan contact op me This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SCHEIDSRECHTERS

De wedstrijd zal in goede banen geleid worden door 6 scheidsrechters van de VTDL. Coördinator is Staf Aerts en hoofdscheidsrechter is Paul Friant. De scheidsrechters zullen toezicht houden bij het betreden van de wisselzone, de finish, de doortochten van de atleten, ...Tijdens het fietsen zullen ook de doortochten genoteerd worden op meerdere plaatsen.